Informacje dla kandydatów - prosimy o zapoznanie się przed wysłaniem aplikacji

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane – w zależności od tego do której spółki Pani / Pan skieruje aplikację - przez:

    Delta Trans Logistik sp. z o.o. 41 – 605 Świętochłowice ul. Chorzowska 118 – 120.

    lub

    Delta Trans Transporte sp. z o.o. 41 – 605 Świętochłowice ul. Chorzowska 134B

 2. Inspektorem Danych Osobowych w obu w/w spółkach jest Pani Krystyna Wal.

      mail: K.Wal@deltatrans.eu.

 3. Jakiego rodzaju Dane Osobowe są zbierane i przetwarzane przez nas?

    imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe,  wykształcenie, wykształcenie dodatkowe, przebieg pracy zawodowej

4. Żądanie podania w/w danych jest zgodne z Art. 221. § 1 Kodeksu Pracy i niezbędne do  przeprowadzenia   procesu  rekrutacji.

5. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb obecnej rekrutacji i usuwane niezwłocznie po jej zakończeniu. 

A jeżeli zdecyduje się Pani/Pan na pozostawienie swoich danych osobowych do celów przyszłej rekrutacji proszę dodatkowo zamieścić w treści aplikacji klauzulę:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w tym dokumencie do celów przyszłej rekrutacji. Moje dane będą przechowywane maksymalnie 3 lata lub do czasu wyrażenia przeze mnie żądania zaprzestania ich przetwarzania.

6. Przysługuje Pani / Panu prawo:

·      żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych;

·      żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania swoich danych osobowych;

·      żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

·      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

·      żądania przeniesienia swoich danych osobowych;

·      do wniesienia skargi do organu nadzoru to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

 8. Wycofania zgody można dokonać poprzez wysłanie maila na adres: info@deltatrans.pl