Obsługa celna

Istniejąc na rynku od 1989 roku rozwinęliśmy sieć sprawnie działających placówek świadczących usługi celne.

Aktualnie posiadamy oddziały agencji celnej na obszarze Polski południowej i zachodniej, w tym na głównym szlaku drogowym wiodącym z Europy zachodniej. Wszystkie oddziały Agencji Celnej świadczą podmiotom dokonującym obrotu towarowego z zagranicą usługi w zakresie przygotowania i dokonywania zgłoszeń celnych oraz reprezentowania przed organem celnym w toczących się postępowaniach. Oferujemy profesjonalną, kompleksową obsługę celną importu i eksportu towarów, w zakresie czynności określonych upoważnieniem i zawartymi umowami. W naszych Agencjach Celnych w Chorzowie, Gliwicach, Olszynie, Pyrzowicach, Sławkowie, Świętochłowicach i Wałbrzychu realizujemy pełny zakres procedur celnych, w tym procedury uproszczone. Ponadto w Chorzowie prowadzimy magazyn celny, a w Świętochłowicach skład celny.

W obrocie handlowym z krajami spoza UE zakres przedmiotowy naszych usług to:

W obrocie handlowym z krajami UE oferujemy:

Posiadamy doświadczenie, wysoką pozycję na rynku, a także wyłączność na usługi agencyjne dla znanych krajowych i międzynarodowych firm. Jesteśmy upoważnionym przedsiębiorcą AEO.

Wykaz dokumentów niezbędnych do dokonania odprawy celnej:

Kopia dokumentu rejestrowego i kopie innych przesyłanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem co najmniej przez osoby prawnie reprezentujące firmę.

Komplet ww. dokumentów prosimy przesłać drogą elektroniczną i listownie na adres wybranego oddziału agencji celnej lub do działu koordynującego w AC Chorzów na adres:

Delta Trans Transporte Sp. z o.o.
Dział Koordynacji Agencji Celnych
ul. Gałeczki 61
41- 506 Chorzów

Do pobrania: Formularz upoważnienia ZDC-31

Pełnej informacji o możliwym zakresie współpracy udzielą kierownicy naszych oddziałów Agencji Celnych:

Agencja Celna Chorzów  
41 -506 Chorzów, ul. Gałeczki 61
tel.: +48 32 346 17 50 / fax: 32 241 71 96
e-mail:ac.chorzow@deltatrans.pl

Kierownik oddziału:
Ewa Bobrowska
tel.: +48 601 507 323
e-mail:e.bobrowska@deltatrans.pl
Czas pracy: pn.- pt. 7:15 - 17:00
wszystkie procedury celne i uproszczenia

Agencja Celna Gliwice
 44-100 Gliwice, ul. Portowa 28
 tel.:+48 32 238 99 36/ fax: +48 32 230 78 76
 e-mail: ac.gliwice@deltatrans.pl

Kierownik oddziału:
Bożena Grądziel  
tel.: +48 601 494 633
e-mail: b.gradziel@deltatrans.pl
Czas pracy: pn.- pt. 7:15 - 19:15
wszystkie procedury celne i uproszczenia

Agencja Celna Pyrzowice Airport
42-625 Ożarowice, ul. Wolności 90,
terminal CARGO, pok. 140.1
tel.: +48 32 784 78 77; fax: +48 32 784 78 78
e-mail: ac.pyrzowice@deltatrans.pl

Kierownik oddziału:
Hanna Winiarczyk
tel.: +48 601 843 832
e-mail: h.winiarczyk@deltatrans.pl
Czas pracy: pn.-pt. 8:00 - 22:00
Po uprzedniej awizacji telefonicznej odprawy celne w godz. 22:00-6:00 oraz w sobotę i niedzielę                                                   ODPRAWY TRANSPORTÓW DROGOWYCH 

Agencja Celna Olszyna AUTOPORT na E36 /18
68-212 Trzebiel , Budynek 30
tel.: +48 68 375 62 56/ fax: +48 68 375 62 56
e-mail: ac.olszyna@deltatrans.pl

Kierownik oddziału:
Jarosław Mądry
tel.: +48 601 513 676
e-mail: j.madry@deltatrans.pl
Czas pracy: 24h / 7 dni w tygodniu
Obsługa importu samochodów ze Szwajcarii i USA. Na miejscu rzeczoznawca, AKC-u na samochody z UE. Krótki czas odpraw samochodowych w godz. 8:00-20:00

Agencja Celna Sławków
 41-260 Sławków, ul. Groniec 1
 tel.: +48 32 714 25 09
 fax: +48 32 714 25 11
 e-mail: ac.slawkow@deltatrans.pl

Kierownik oddziału:
Józef Potkowa
tel.: +48 605 338 265
e-mail: .j.potkowa@deltatrans.pl
Czas pracy: pn.- so. 7:15-19:15
Wszystkie procedury celne i uproszczenia

Agencja Celna Świętochłowice
41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 109
tel.: +48 32 772 77 11/ fax: +48 32 772 77 17
e-mail: ac.swietochlowice@deltatrans.pl

Kierownik oddziału:
Ewa Bobrowska
tel.: +48 601 507 323
e-mail: e.bobrowska@deltatrans.pl
Czas pracy: pn. - pt. 7:15 - 17:00
Zgłoszenia celne wyłącznie w procedurze uproszczonej

Agencja Celna Wałbrzych
 58-304 Wałbrzych, ul. Ludowa 63
 tel.: +48 74 844 65 46
 fax: +48 74 842 90 92
 e-mail: ac.walbrzych@deltatrans.pl

Kierownik oddziału:
Dariusz Kica
tel.: +48 601 843 805
e-mail: d.kica@deltatrans.pl
Czas pracy: pt. - pt. 7:00-15:00
Odprawa wywozowa w procedurze uproszczonej możliwa całodobowo- po uprzednim uzgodnieniu.

Galeria