NOWOŚĆ! Wyślij przesyłkę drobnicową

Formularz kontaktowy

W celu wysłania przesyłki drobnicowej skontaktuj się z nami tel.: +48 601 419 025, +48 (32) 772 77 10 lub wyślij zapytanie:

czytaj dalej >

Jednocześnie, oświadczam że zostałem/am poinformowany/wana że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Delta Trans Logistik sp z o.o. z siedzibą w 41 - 605 Świętochłowice ul. Chorzowska 118 – 120, kontakt: info@deltatrans.pl; telefon: 32 77 27 601 (602).
 2. Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Krystyna Wal, email: K.Wal@deltatrans.pl.
 3. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez żadnych negatywnych skutków oraz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych którego dokonano przed jej cofnięciem.
 4. Cofnięcia zgody dokonać można przez wysłanie maila na adres info@deltatrans.pl.
 5. Odbiorcami (procesorami powierzenia) moich danych osobowych będą:
  podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Administratora Danych.
 6. Moje dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do udzielenia informacji a następnie usuwane z systemu.
 7. Przysługują mi prawa do:
  • Żądania od Administratora danych dostępu do moich danych osobowych;
  • Żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania moich danych osobowych;
  • Żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;
  • Żądania przeniesienia moich danych osobowych;
 8. Ponadto zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).