Międzynarodowy

Usługi realizowane przez Delta Trans w sektorze transportu międzynarodowego opierają się na wykorzystaniu najnowszej technologii informatycznej oraz rozbudowanej floty przekraczającej 200 jednostek. Nasz park maszynowy (średni wiek 3 lata) tworzą zestawy drogowe oraz samochody takie jak:

Nasze jednostki spełniają najnowsze wymagania europejskie pod względem technicznym i ekologicznym (normy EURO 5 i EURO 6), a ponadto są przystosowane do przewozów materiałów niebezpiecznych ADR. Pojazdy kurtynowe posiadają także świadectwa celne, upoważniające do stosowania zamknięć celnych pod osłoną karnetu TIR.

Łączność z pojazdami zapewniają telefony GSM oraz system łączności satelitarnej GPS, który zapewnia ciągłą komunikację oraz doskonały system monitoringu parametrów trasy i pracy naszych kierowców.

Każda przesyłka przewożona naszymi środkami transportu jest objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zgodnie z przepisami konwencji CMR, na sumę gwarancyjną w wysokości 300 000 USD. Niezależnie od tego istnieje możliwość zawarcia z naszym ubezpieczycielem dodatkowego ubezpieczenia cargo, gwarantującego ochronę ubezpieczeniową do pełnej wartości przewożonego mienia.

Międzynarodowy transport drogowy obejmuje swoim zasięgiem wszystkie kraje Europy, z czego kraje Unii Europejskiej stanowią główny kierunek obsługi i specjalizacji naszej firmy. Nasze kompleksowe rozwiązania i wysoka jakość znalazły uznanie wśród liderów branży motoryzacyjnej i FMCG, dla których realizujemy codzienne transporty zgodnie z zasadą "just in time" pomiędzy Polską, krajami UE, Turcją i Szwajcarią.

Szczegółowych informacji udzielą Państwu:

Samochody wysokotonażowe 24 t:    

tel.: +48 32 772 74 51, +48 32 772 74 96 ,
fax: +48 32 772 74 65
e-mail: spedytor@deltatrans.pl

Samochody niskotonażowe :

tel.: +48 32 241 60 38
fax: +48 32 247 21 13
e-mail: paczki@deltatrans.pl

Zobacz również:

Galeria