Spedycja samochodowa

Nasza działalność koncentruje się na organizacji przewozów w systemie door-to-door:


W zakresie usług spedycyjnych oferujemy również:


W ramach zabezpieczenia operatora posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora do wysokości 500 000 USD.

Spedycja drogowa:
tel.: +48 32 772 75 77
fax: +48 32 772 74 65
e-mail: spedytor@deltatrans.pl

Spedycja ładunków częściowych i drobnicowych:
tel.: +48 32 772 75 34
fax: +48 32 772 75 38
e-mail: drobnica@deltatrans.pl