Nasi pracownicy

W Grupie Delta Trans pracuje ponad 1100 osób. Zatrudnione w firmie osoby stale podnoszą swoje kwalifikacje i zwiększają swoje kompetencje. Pracownicy biorą udział w licznych szkoleniach i spotkaniach branżowych, jak również poszerzają swoją wiedzę na uczelniach wyższych. Firma jest otwarta na propozycję i popiera również indywidualne inicjatywy pracowników zmierzające do zwiększenia poziomu ich wiedzy i umiejętności. Podejście takie pozwala lepiej wykorzystać kreatywność i przedsiębiorczość pracowników, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność firmy i w znacznym stopniu ułatwia wprowadzić innowacje.

Na uwagę zasługuje fakt, że spora część zespołu pracuje w firmie od ponad 20 lat. Ta długoletnia współpraca pozwoliła wytworzyć odpowiednie standardy i udoskonalić wiele aspektów funkcjonowania firmy. Doświadczenie i ogromna wiedza jaką dysponują są dużym atutem firmy.

Firma cieszy się dobrą opinią na rynku i w ten sposób przyciąga nie tylko klientów, ale również utalentowanych ludzi, którzy pozwalają na dalszy jej rozwój.