Ekologia

INFORMACJE O FIRMIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Grupa Delta Trans jako jeden z największych operatorów logistycznych na polskim rynku ugruntowuje swoją pozycję poprzez troskę o jakość, bezpieczeństwo i środowisko naturalne.

Posiadamy wdrożony system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001 oraz system zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001.

W wyniku wdrożenia powyższych systemów opracowaliśmy Politykę Działania Grupy Spółek „Delta Trans”, która zobowiązuje nas do:

Określiliśmy znaczące aspekty środowiskowe, które są systematycznie monitorowane i aktualizowane przez wyznaczone osoby.

Najistotniejszymi aspektami środowiskowymi dla naszej działalności są:

 1. wytwarzanie odpadów w wyniku eksploatacji pojazdów (m.in.: filtry olejowe, opony, oleje, akumulatory) oraz w wyniku pozostałej działalności ( m.in.: tworzywa sztuczne, opakowania papierowe i drewniane),
 2. zużycie paliw silnikowych,
 3. wyciek substancji niebezpiecznych z pojazdu,
 4. wyciek substancji niebezpiecznych w magazynie,
 5. transport substancji niebezpiecznych,
 6. transport odpadów,
 7. pożar (m.in.: pojazdów, magazynów),
 8. wybuch (butli z gazem, stacji paliw),
 9. rozszczelnienie instalacji (grzewczej, klimatyzacyjnej),
 10. ścieki przemysłowe.

W celu ograniczenia wpływu znaczących aspektów na środowisko wprowadziliśmy m.in.:

 1. selektywne zbieranie odpadów,
 2. magazynowanie substancji i odpadów niebezpiecznych na terenach utwardzonych i zadaszonych w odpowiednich pojemnikach,
 3. przekazywanie odpadów wyłącznie wyspecjalizowanym firmom do unieszkodliwienia/odzysku,
 4. okresowe szkolenia kierowców,
 5. systematyczne zwiększanie taboru pojazdów spełniających normy emisji EURO 5,
 6. utrzymywanie pojazdów w bardzo dobrym stanie technicznym,
 7. systematyczne serwisowanie pojazdów,
 8. stosowanie opon energooszczędnych,
 9. odpowiednie przygotowanie pojazdów do przewozu substancji niebezpiecznych,
 10. stosowanie zabezpieczeń ppoż. (odpowiednie rozmieszczenie i legalizacja gaśnic),
 11. okresową ocenę zagrożeń wybuchu,
 12. systematyczne przeglądy i czyszczenie separatorów,
 13. systematyczne przeglądy instalacji (m.in.: grzewczej, klimatyzacyjnej).

W celu spełnienia wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska uzyskaliśmy stosowne pozwolenia i zezwolenia m.in. na :

Wszystkie pozwolenia i zezwolenia są stale monitorowane pod kątem ich aktualności.