Polityka ISO

POLITYKA Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Grupy spółek „DELTA TRANS”

08.01.2020

 

Celem działalności grupy spółek „Delta Trans” jest dostarczenie Klientowi kompleksowej obsługi oraz zachowanie wysokiej pozycji wśród przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności poprzez ciągłe inwestycje w rozwiązania techniczne, szkolenie personelu oraz rozszerzanie palety usług.

 

Jednym z filarów stabilnego, długofalowego rozwoju jest przestrzeganie przepisów prawa, w tym szczególnych wymagań związanych z ochroną środowiska.

 

We wszystkich naszych działaniach, obok koncentracji na wymaganiach Klienta, stale dążymy do redukowania poziomu negatywnego wpływu naszych działań na środowisko naturalne. Dążenie to ma odzwierciedlenie w inwestycjach w najlepsze dostępne technologie.

 

Wszystkie osoby pracujące w spółce zaangażowane są w zagadnienia jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

 

Zobowiązujemy wszystkich pracowników do:

·       koncentracji na zaspokojeniu potrzeb Klienta i spełnieniu jego wymagań,

·       zaangażowania w pracę nad doskonaleniem jakości świadczonych usług,

·       przestrzegania wymagań prawnych i innych, w tym z zakresu ochrony środowiska, które dotyczą Grupy Spółek

·       przestrzegania ustalonych wzorców zachowań oraz kreowania nowych wzorców, dzięki którym minimalizowane jest ryzyko wystąpienia problemów związanych ze zdrowiem, środowiskiem oraz jakością,

·       postępowania zgodnie z obowiązującym Kodeksem Etycznym.

 

Jako organizacja podejmujemy zobowiązania do:

·       ciągłych innowacji, prowadzących do zapobiegania: wypadkom, zanieczyszczeniom środowiska, w tym powietrza oraz ograniczeniu zużycia wody,

·       stałego monitorowania zużycia wody, gazu i energii elektrycznej,

·       stałego doskonalenia oferty,

·       ciągłego doskonalenia w zakresie bezpieczeństwa, jakości i ochrony środowiska.

 

Minimum raz w roku ustanawiamy szczegółowe, mierzalne cele i zadania dotyczące bezpieczeństwa, jakości i środowiska.