Zarząd

Delta Trans Logistik Sp. z o.o.

Siedziba: Świętochłowice 41-605, ul.Chorzowska 118 - 120
Kapitał zakładowy: 190 000 PLN
Krajowy Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS 0000141688
NIP: PL 627-001-24-18

SKŁAD ZARZĄDU:

  • Adam Rams - Wiceprezes Zarządu
  • Jan Orlikowski - Wiceprezes Zarządu
  • Zygmunt Olejnik - Wiceprezes Zarządu
  • Józef Lubina - Członek Zarządu
  • Martin Alexander Olejnik - Członek Zarządu

Delta Trans Transporte Sp. z o.o.

Siedziba: Świętochłowice 41-605, ul. Chorzowska 134 B
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
Krajowy Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS 0000101278
NIP: PL 627-001-24-01

SKŁAD ZARZĄDU:

  • Adam Rams - Wiceprezes Zarządu
  • Jan Orlikowski - Wiceprezes Zarządu
  • Zygmunt Olejnik - Wiceprezes Zarządu
  • Józef Lubina - Członek Zarządu
  • Martin Alexander Olejnik - Członek Zarządu