Sprzedaż kruszywa i betonu kruszonego

Oferujemy sprzedaż kruszywa pohutniczego. 

Kruszywo można nabyć w niesorcie oraz frakcjonowane.

L.p. Frakcja Cena netto (zł/t)
1 0-16 mm 10
2 16-32 mm 18
3 32-63 mm z kruszarki 17
4 Niesort 8

Nasze kruszywo można zastosować m.in. do:

Dla produkowanego kruszywa posiadamy badania wg normy PN-EN 13242+A1.
Wystawiamy deklarację właściwości użytkowych oraz znak CE  na w/w kruszywa.

Przyjmujemy też  zamówienia według indywidualnego zapotrzebowania naszych klientów . Przyjmujemy na wysypisko ziemię i gruz budowlany w cenie 3,00 zł. netto/tona . Zapraszamy do współpracy!

Odbiór własny: ul. Chorzowska 109, 41-605 Świętochłowice

Termin płatności: do uzgodnienia

Prowadzimy sprzedaż betonu kruszonego.

Kontakt:

Adam Wilczek  a.wilczek@deltatrans.pl ; tel. 601 364 628                                                                                

Marek Kuczyński  m.kuczynski@deltatrans.pl; tel. 601 471 926

Wanda Dudek  w.dudek@deltatrans.pl; tel. 601 364 644

Galeria