Wymagania dla dostawców

WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA:

Podczas wyboru oraz oceny dostawców, z którymi Delta Trans chciałaby w sposób stabilny współpracować są uwzględniane zagadnienia środowiskowe, dlatego wymagamy od Dostawców:

     1. przestrzegania Polityki Działania Grupy Delta Trans,

     2. stosowania zasad minimalizujących oddziaływanie na środowisko,

     3. zatrudniania personelu mającego odpowiednie kompetencje,

     4. szkolenia personelu.