Drobnicowy - dystrybucja

Szybka i kompletna dostawa przesyłek na terenie Polski!

 Grupa Delta Trans oferuje  dystrybucję przesyłek drobnicowych w reżimie  24 godzin do wszystkich  regionów Polski.  Dystrybucja przesyłek drobnicowych odbywa się w oparciu o sieć 14 terminali zlokalizowanych na terenie całej Polski.  Oferujemy śledzenie online statusu przesyłek. Obsługujemy przesyłki standardowe (paleta euro) jak również nie standardowe (dłużyce, palety ponadgabarytowe).

Zapewniamy:

- dostawę przesyłki w przeciągu 24 godzin do dużych miastach i do 48 godzin do dowolnej miejscowości w Polsce

- dystrybucję kontraktową

- transport przesyłek paletowych i niespaletyzowanych

- transport przesyłek dłużycowych i przestrzennych

- obsługa ładunków celnych

- obniżenie kosztów

- monitoring przesyłek

- wykwalifikowaną kadrę

Grupa Delta Trans należy do Polskiego Systemu Dystrybucji (PSD).

Pobierz prezentacje

Kontakt:

Sprawy handlowe:

Arkadiusz Smółka

E:mail: a.smolka@deltatrans.pl

Tel: +48  601 419 025

Sprawy operacyjne:

E:mail: drobnica@deltatrans.pl

Tel: +48 (32) 772 77 10

Galeria